РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Розмір плати за підвищення кваліфікації здобувачів освіти (педагогів):

150 годин – 1700 грн

30 годин – 363 грн