1. Головна
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Робота психолога

Робота психолога

Результативність роботи з обдарованими учнями

Соціально-психологічною службою з 05.02 по 18.02.2019 було проведено по здійсненню моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів потреб у фізичній активності й розвитку через психологічні тести. Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних про інтелектуально-обдарованих дітей; творчо-обдарованих дітей ; спортивно обдарованих; технічно обдарованих. Класні керівники отримали рекомендації по роботі з обдарованими дітьми.

ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ, КОТРІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ ДІТЬМИ

Поради педагогам, котрі працюють із важковиховуваними дітьми
Як показати дітям, що їх цінують? • Під час зустрічі з дітьми вітайтеся. • Цікавтеся думкою дітей. • Допомагайте їм почуватися прийнятими. • Запитуйте їх про них самих. • Вислуховуйте дітей. • Займайтеся дитячими проблемами, конфліктами до того, як вони стали суттєвими. • Дозволяйте дітям помилятися. • Допомагайте їм учитися на ваших помилках. • Створюйте безпечні та відкриті взаємовідносини. • Розмовляйте з ними відверто. • Станьте їхнім однодумцем. • Дайте зрозуміти, що діти завжди можуть на вас розраховувати.• Під час розмови дивіться їм у вічі. • Скажіть, що готові вислухати їх у будь-який час. • Підтримуйте їхні пропозиції. • Завжди давайте їм ще один шанс. • Радьтеся з ними. • Дякуйте їм. • Будьте чесними. • Дайте зрозуміти дітям, що ви – друг. • Запитайте, про що вони мріють, заохочуйте їх, переконуючи в тому, що мрії можуть стати реальністю. • Називайте їх лише на ім’я. • Дайте дитині відчути відповідальність. • Часто і невимушено говоріть компліменти. • Будьте доброзичливим учителем для дитини.
Поради щодо покращення психологічного клімату в класі
1. Організація загальних колективних справ, спільних переживань: • колективні привітання з днем народження учнів; • виявлення щирого співчуття від імені класу в дні сумних подій, хвороби, невдач; • спільні поїздки-екскурсії пам’ятними міс­цями, походи, прогулянки; • спільне відвідування концертів, вистав; • спільне проведення святкових днів. 2. Уміння вчителя формувати гуманні вза­ємини з учнями: • сигнал вашої доброзичливості – добра усмішка, привітність.Ви не маєте наголошу­вати на відмінностях у соціальному статусі, віці, відмінностях між собою й учнем. Вислов­люйте власне розуміння доброзичливо, у формі поради. Умійте уважно і зацікавлено слухати учнів;• враховуйте індивідуальні особливості гімназиста (запальність, мовчазність, вразливість, зам­кнутість), його стан, ставлення до вас; • умійте вислухати людину, особливо у хви­лини напруженої ситуації, що виникла внаслідок певних неприємностей, непорозумінь; • зберігайте «секрети», довірча бесіда потребує обережності, делікатності; • шанобливо ставтеся до думки інших людей (ви можете помилитися).Намагайтеся перекону­вати, не поспішайте використовувати адміністра­тивні права; •прагніть сказати про учня добре слово, якщо він цього заслуговує. Схвалення діє сильніше, ніж осуд.Ураховуйте, що часті схвалювання тих самих учнів, протиставлення їхніх успіхів вадам інших сприяють поганому ставленню до цих дітей усього класу.
Як підтримати дисципліну в класі? (Поради вчителю) Альберт Ейнштейн був мрійником. Вчителі бідкалися, що з цього хлопця нічого не вийде, бо своїми діями він порушує дисципліну в класі, і йому ліпше покинути заклад. Проте Ейнштейн став одним із видатних науковців у світі.
1. Установіть межі дозволеного, еталони по­ведінки учнів для стандартних ситуацій (як вхо­дити у клас, як сидіти, відповідати на запитання, прибирати книжки тощо). Зробити це треба, перш ніж ви почнете стежити за дотриманням порядку. 2.Поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом,при цьому всіляко стимулюйте їхню активність. 3.Стежте за своєю мовою, розмовляйте завжди повільно, спокійним голосом. 4.Не відволікайтеся на незначні порушення, моралізування. Урок – це не арена для з’ясу­вання стосунків. 5.Дотримуйтеся доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного учня. Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, ство­рюйте життєрадісний, оптимістичний настрій у класі. 6.Стежте за правильністю постави, проводьте фізкультхвилинки. 7.Давайте учням частіше працювати у групах – це може бути стимулом до зайнятості кожного, запорукою хорошого настрою і добро­зичливої поведінки. 8.Створюйте такі умови, щоб важкі, слабкі діти могли почуватися лідерами. 9.Не принижуйте учнів, не вдавайтеся до образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпуль­сивність не сприяють зміцненнюдисципліни й авторитету вчителя. 10.Будьте привітними, але враховуйте, що фа­мільярність може призвести до неповаги.11.Не виявляйте антипатії до важких учнів, сподіваючись від них поганої поведінки. Діти від­чувають скептичне ставлення до них і часто по­водяться відповідно до ваших очікувань. 12.Не допускайте появи «улюбленців», це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі. 13.Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові. 14.Не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і з себе, адже ви не вважаєте себе досконалим. Проте не можна висміювати учнів. 15.Не забудьте привітати дитину з днем на­родження. 16.Підтримуйте контакт із учнями поза уро­ками, на заняттях гуртка, позакласних заходах, спільних походах. 17.Зміцнюйте зв’язки з батьками, намагай­теся отримати від них підтримку. 18.Робіть виклад матеріалу яскравим, захоп­люйте учнів задопомогою різноманітних методів, наочності та змістовності. На вибір учнем прийнятної або непри­йнятної поведінки впливають такі умови: якість стосунків між ним і вчителем; атмосфера у класі, спрямована на успіх або, навпаки, де­структивна, відповідна цьому структура клас­ного колективу.

Діти з девіантною поведінкою


Сутність девіантної поведінки полягає в тому, що людина не дотримується вимог соціальної норми, вибирає відмінний від вимог норми варіант поведінки в тій чи тій ситуації, що призводить до порушення взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства, особистості та групи.
Основою відхилень в поведінці дитини переважно стають:
• конфлікт інтересів та цінностей;
• розбіжність потреб;
• деформація засобів їх задоволення;
• помилки виховання;
• життєві невдачі та прорахунки.
істотним показником девіантної поведінки є відхилення з різною інтенсивністю і внаслідок різноманітних причин від нормальної поведінки. Нормальною поведінкою вважають таку поведінку що адекватно відповідає потребам і можливостям розвитку та соціалізації індивіда в межах його взаємодії з мікросоціумом.

Профілактика девіантної поведінки та
запобігання розширенню групи ризику

Із дітьми групи ризику працювати нелегко, проте необхідно задля попередження соціальних втрат і, насамперед, розвитку повноцінної особистості кожної дитини. Тому практичний психолог має бути обізнаним зі змістом профілактичної роботи з дітьми групи ризику в цілому для того, щоб чітко розуміти свої завдання та зв’язки зі суміжними фахівцями в цій комплексній роботі
Зміст профілактичної роботи щодо запобігання розширенню групи ризику серед дітей:
• правова освіта, розповсюдження інформації щодо правових можливостей подолання проблем (лекції, відеолекторії, освітні програми, матеріали в засобах масової інформації, соціальна реклама); надання консультативної допомоги батькам та педагогам у розв’язанні проблем (консультації юриста, практичного психолога, лікаря чи педагога онлайн або у формі друкованого чи телефонного консультування);
•надання кризової соціально-психологічної допомоги (кризові стаціонари, служби «Телефон довіри» тощо);
•соціально-педагогічна допомога сім’ям з обмеженими педагогічними ресурсами, сім’ям з дітьми групи ризику (сімейне консультування і психотерапія, соціальний захист і представництво інтересів сімей);
•соціальний захист і реабілітація дітей з девіантних сімей (консультування, кризове втручання, позбавлення або обмеження батьківських прав, фостеринг);
•сприяння зайнятості населення, особливо представників соціально-вразливих груп та груп ризику (центри зайнятості й працевлаштування, громадські роботи);
•створення умов для змістовного проведення дозвілля (творчі гуртки та студії, спортивні секції, конкурси,вуличні ігрові майданчики). Особливістю дітей групи ризику є те, що вони перебувають під впливом об’єктивних негативних чинників, що можуть спрацювати або ні.
Унаслідок цього діти цієї категорії потребують особливої уваги фахівців різних профілів, а в умовах навчального закладу — всіх педагогічних працівників.

Заходи щодо попередження суїцидальної поведінки

З метою виявлення факторів емоційного неблагополуччя та схильності учнів до суїцидальної поведінки, з 11.12 по 20.12.2019 р. соціально-психологічною службою закладу було проведено анкетування учнів 7-11 класів. За результатами анкетування відбулось консультування класних керівників щодо рівня схильності до суїцидальної поведінки кожної дитини. Практичним психологом Григор’євою Ю.О. було проведено тренінг «Цінність життя людини» з метою розкрити значення і цінність життя людини; формувати уміння бачити в життєвих негараздах лише тимчасові труднощі і бажання долати їх; сприяти формуванню в учнів особистої системи цінностей; виховувати вміння адекватно реагувати на життєві випробування.

Пам’ятка для батьків щодо профілактики шкідливих звичок

– Дотримуватися чiткого режиму дня, визначити обов’язки кожного члена сiм’ї, спiльно з дiтьми планувати життя родини.

– Постiйно цiкавитись успiхами та проблемами, труднощами та iнтересами дитини.

– Знати коло товаришів своєї дитини, зони її неформального спiлкування.

– Без повчань, залякування, докучливостi обговорювати проблеми життя курців, алкоголіків та наркоманів.

– Обмежувати доступ молодi до iнформацiї, що популяризує шкiдливi звички (окремi кiнофiльми, вiдеофiльми, публiкацiї).

– Навчити дітей протистояти агiтацiї прихильникiв нездорового способу життя, виробляти вмiння вiдстоювати свою позицiю.

– Пiдтримувати постiйний зв’язок з ліцеєм і допомагати їм у пропагандi здорового способу життя.

– Бути готовим до консультацiї з педагогами, психологами, соціальним педагогом, медиками, до вiдвертої розмови з дитиною, до прийняття певних рiшень, своєчасно реагувати на інформацію про відхилення в поведінці дитини.

Як допомогти покинути курити?

– Батьки повинні першими звільнитися від куріння.

– Батьки мають допомогти дитині позбутися звички курити. Ігри, відпочинок на свіжому повітрі, прогулянки, бесіди — усе це сприяє відмові від куріння.

– Не повчати, а підтримувати своїх дітей, стверджувати, що все вийде, якщо мати велике бажання.

– Не боятися компанії своєї дитини, а допомагати їй боротися зі спокусою куріння.

Ми – за здоровий спосіб життя

У рамках проведення місячника здорового способу життя було проведено ряд заходів, а саме шкільним психологом Григор’євою Ю. О. з 17. 01. по 22. 01. 2019 р. було проведено мониторингове анкетування учнів з метою перевірки визначення орієнтації учнів про здоровий спосіб життя. Соціально- психологічною службою продовжується просвітницька робота в закладі з метою вироблення в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок, формування в них свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Рекомендації учням, як готувати домашні завдання

– Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.

– Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй визначити, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного завдання.

– Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам’ятати.

– Між уроками роби перерви.

– Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, розбий його на окремі частини й опрацюй кожну частину окремо. Використовуй метод ключових слів. (Ключові слова – найважливіші в кожному абзаці).

– Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.

– Навчися користуватися словниками й довідниками. З’ясуй значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в довідниках.

– Якщо в тебе є комп’ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо.

– Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, рівномірно розподіляючи навантаження.

– Готуючись до усних уроків, використовуй карти, схеми. Вони допоможуть тобі краще зрозуміти й запам’ятати матеріал.

– Складай план усної відповіді.

– Перевіряй себе.

“Шкільний булінг та насилля в закладі”

20.12.2018 р. були проведенні загальношкільні батьківські збори, однією із тем було “Шкільний булінг та насилля в закладі” де практичний психолог школи Григор’єва Ю.О. ознайомила присутніх батьків про поняття “булінг”, детально розповіла про причини, основні механізми розвитку, особливості та види булінга в школі та наслідки такого явища. Батькам були запропоновані рекомендації, як вберегти дитину від знущань у школі, які виховні методи та прийоми слід застосовувати, щоб уникнути проявів агресивної поведінки у дитини відповідно до її вікових та психологічних особливостей. Та куди звертатися в разі, якщо їхня дитина стала жертвою булінгу.

«Стоп насильство!»

Реальністю сьогодні стало пропагування культу сили та жорстокості в ЗМІ, зниження виховного потенціалу сім’ї, порушення взаємодії міжзакладом та сім’єю, поширення зразків асоціальної поведінки. Серед учнів значного поширення набули різноманітні конфлікти. Однією з форм конфліктної взаємодії є булінг. Це явище характеризується гостротою і тривалістю негативних наслідків для всіх його учасників. Так, булінг в шкільному середовищі негативно впливає на розвиток особистості учня. Поширення даного явища учнів викликає потребу у пошуку ефективних форм та методів соціально-педагогічної профілактики.

Важливим у цьому напрямі є моніторинг і профілактика булінгу у освітньому закладі. З 20. 11 по 27. 11. 2018 р. було проведено шкільним психологом Григор’євою Ю.О. анкетування з виявлення ознак насильства і жорстокої поведінки серед учнів 6-11 класів.

Профілактики насильства, зокрема, булінгу – завдання, яке стоїть перед керівниками, вчителями та психологом закладу. Ми повинні донести до дитини розуміння того, що насилля є порушенням прав людини, а відтак – попередити його через організацію якісного навчання та змістового дозвілля.