1. Головна
 2. /
 3. Харчування
 4. /
 5. Організація харчування

Організація харчування

АНТОНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 21

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

м. Херсон

від  31 серпня  2021 року                                                                                   №  12

Про організацію харчування учнів

1-9 класів у 2021/2022 навчальному році

         На виконання законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”,  „Про охорону дитинства”, постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва”, листа Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2014 №2/5-14-789-14 „Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах”, та відповідно до  наказу управління освіти Херсонської міської ради  від 25.08.2021 р. №159-Т «Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти містау 2021/2022 навчальному році», з метою організації повноцінного, якісного  харчування учнів   протягом 2021/2022 навчального року

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити відповідальною за харчування учнів 1-9  класів та учнів пільгових категорій СІДЬКО Антоніну Олегівну, заступника директора з виховної роботи.
 2. Покласти обов‘язки щодо загального управління роботою комісії громадського  контролю за якістю  харчування на заступника директора з виховної роботи СІДЬКО Антоніну Олегівну.
  1. Затвердити бракеражні комісії у складі:

Бракераж сирої продукції:

– СУМСЬКА К.Ю., кухар, завідуюча виробництвом;

– ГУР’ЯНОВА І.Е., помічник кухара;

– ДЕКРЕТ О.І., сестра медична;

Бракераж готової продукції:

– СУМСЬКА К.Ю., кухар, завідуюча виробництвом;

– ДЕКРЕТ О.І., сестра медична;

– КЕДРОВСЬКА  М.М., директор гімназії;

– СІДЬКО А.О., заступник директора з ВР.

3. Покласти відповідальність на членів бракеражних комісій:

3.1. Контролювати дотримання порядку організації прийому, зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини, технологічного процесу приготування їжі у закладі освіти.

3.2. Не допускати прийом продуктів харчування до закладу освіти без супровідних документів, які засвідчують їхнє походження та якість.

3.3. Здійснювати щоденний громадський контроль за виконанням функціональних обов’язків працівниками, виконанням норм харчування.

3.4. Здійснювати постійний контроль за санітарно-гігієнічним режимом харчоблоку, їдальні та проходженням обов’язкових медичних оглядів і дотриманням особистої гігієни працівниками, які забезпечують організацію харчування.

3.5. Своєчасно інформувати адміністрацію закладу освіти та управління освіти про випадки, які пов’язані з недоліками в організації харчування учнів, про випадки харчових отруєнь.

4. Створити та затвердити у закладі Раду з харчування у складі:

Голова ради:

 • директор гімназії КЕДРОВСЬКА М.М.

Члени ради:

 • СІДЬКО А.О., ЗДВР;
 • ДЕКРЕТ О.І., сестра медична;
 • РОТАРЬ І.В., завідуюча господарством;
 • БУРЛАКА А.Б., член батьківського комітету;
 • ГОЛОБОРОДЬКО О.Г., голова ПК, класний керівник 8 класу;
 • СУМСЬКА К.Ю., кухар.

4.1. Засідання Ради з харчування проводити один раз на місяць.

4.2. Кожне засідання Ради з харчування фіксувати протоколом.

                                                                                     Протягом навчального року

5. Створити та затвердити комісію громадського контролю за якістю харчування учнів у закладі у складі:

Голова комісії:

 • БАБУЦАК А.В., соціальний педагог, класний керівник 3-Б класу;

Секретар:

 • ДАВИДОВИЧ О.В., завідувач бібліотекою;

Члени комісії:

 • БУРЛАКА А.Б., член батьківського комітету;
 • АРНАУТОВА Г.Ю., вчитель фізики, класний керівник 5-Б класу.

6. БАБУЦАК А.В., голові комісії громадського контролю:

    6.1. Здійснювати роботу відповідно до Положення про комісію громадського контролю за якістю  харчування.

                                                                     Протягом 2021/2022 навчального року

    6.2. Скласти план роботи і затвердити на засіданні комісії.

                                                                                                         До 15.09.2021 року

    6.3. Провести перше засідання комісії, розподілити обов‘язки між її членами.

                                                                                                         До 15.09.2021 року

7. Затвердити графік чергування вчителів в їдальні. (Додаток 1).

8. Затвердити графік харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій та ГПД. (Додаток 2).

9. СІДЬКО А.О., заступнику директора з виховної роботи:

     9.1. Організувати харчування з 01 вересня 2021 року для учнів 1-9 класів. 

     9.2. Забезпечити систематичний контроль за обліком дітей пільгових категорій,   охоплених харчуванням за рахунок коштів міського бюджету, та веденням облікової документації з організації харчування.

     9.3. Контролювати погодження двотижневого меню з міським управлінням держсанепідслужби, дотримуватись перспективного меню.

     9.5. Організувати ефективну роботу бракеражної комісії, органів адміністративно-громадського контролю, до роботи яких активно залучати батьківську громадськість та учнівське самоврядування.

     9.6. Залучати спеціалістів системи охорони здоров’я, порушувати питання на батьківських зборах про раціональне харчування дітей, виконання норм харчування, результати громадського контролю за якістю харчування.

      9.7. Стан роботи щодо організації харчування у закладі освіти тримати на постійному контролі, аналітичні матеріали заслуховувати на педрадах та нарадах при директорові.

      9.8. Щомісячно до 25 числа надавати до управління освіти інформацію щодо охоплення учнів харчування за формою.

      9.9. Щомісячно, до 05 числа наступного місяця, надавати до бухгалтерії закладу освіти відомість про харчування учнів пільгових категорій та про харчування учнів 1-4 класів.

      9.10. Розробити положення про роботу Ради харчування та комісії громадського контролюю.

До 15.09.2021 року.

10. ДЕКРЕТ О.І., сестрі  медичній:

10.1. Систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь.

          10.2. Вести журнал виконання натуральних норм харчування, журнал здоров’я.

          10.3. Контролювати дотримання перспективного меню. Контролювати якість продукції, що надходить до закладу освіти, умови збереження продуктів харчування.

          10.4. Вести контроль щодо наявності шкідливих продуктів харчування у шкільному буфеті.

          10.5. Щодня до 9.30 години надавати відповідальному за інформаційне наповнення сайту закладу освіти інформацію про щоденне меню та кількість учнів, які харчуються за кошти міського бюджету.

11. Відповідальному за інформаційне наповнення сайту закладу освіти:

           11.1. Щодня до 10.00 години на сайті закладу висвітлювати інформацію, про щоденне меню та кількість учнів, які харчуються за кошти міського бюджету.

12. СУМСЬКІЙ К.Ю., кухарю, завідуючий виробництвом:

         12.1. До 01 вересня 2021 року надати відповідальній особі за харчування         СІДЬКО А.О. медичні книжки всіх працівників харчоблоку для перевірки проходження медичних оглядів.

         12.2 Вести документацію (перспективне двотижневе меню, погоджене з держсанепідслужбиою, погоджене з директором школи; асортимент буфетів, узгоджений з держсанепідслужбою;  журнал бракеражу сирої продукції; калькуляційні карти; карки розкладу страви; технологічні картки,  документи, що підтверджують безпечність і якість харчових продуктів та продовольчої сировини (висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати відповідності, декларація виробника); дані щодо проходження медичного огляду персоналу харчоблоку).

          12.3. Забезпечити санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, умови зберігання продуктів, товарне сусідництво продукції; маркування посуду, інвентарю, одягу,  тощо; наявність спецодягу працівників,  чергових.

          12.4.  Нести персональну відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, пожежної, електробезпеки та виробничої санітарії на харчоблоці.

          12.5. Систематично проводити дератизацію та дезінфекцію приміщень харчоблоку.

13. РОТАРЬ І.В., завідуючій господарством:

13.1. Забезпечити вологе прибирання обідньої зали, наявність спецодягу технічного персоналу.

           13.2. Систематично проводити дератизацію та дезінфекцію приміщень.

14. Класним керівникам 1-9 класів (ГАЛЬЧЕНКО Л.А. (1 клас), ТАКІЙЛ.М (2-А клас), КРАВЧЕНКО Б.О. (2-Б клас), ВОВК І.М. (3-А клас), БАБУЦАК А.В. (3-Б клас), БИСТРЯКОВА К.В. (4-А клас), СТАДНИК М.Є. (4-Б клас), КІРВАС Ю.М. (5-А клас), АРНАУТОВА Г.Ю. (5-Б клас), ПРИХОДЬКО Г.А. ( 6-А клас), КУЦА І.І. (6-Б клас), ГОРОБЕЦЬ Ю.С. (7 клас), ГОЛОБОРОДЬКО О.Г.(8 клас), ПОНОМАРЕНКО Т.В. (9-А клас),  МИРОШНІЧЕНКО Т.В. (9-Б клас).

          14.1. Протягом навчального року проводити постійну просвітницьку роботу серед школярів та батьківської громадськості з залученням спеціалістів системи охорони здоров’я з питань необхідності повноцінного гарячого харчування; порушувати питання на батьківських зборах.

           14.2. Систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь, запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

           14.3. Вести щоденний облік харчування дітей за бюджетні кошти (1-4 класи), пільгових категорій та батьківські кошти.

           14.4. Щоденно контролювати дотримання графіку харчування.

           14.5. Щоденно контролювати додержання дітьми правил особистої гігієни (миття рук) та вживанням готових страв, буфетної продукції.

15. КОНДРАТЬЄВІЙ  Ю.А., головному бухгалтеру:

      15.1.Проводити постійно аналіз ефективності використання бюджетних коштів за організацією харчування учнів.

      15.2. Оплату за організацію харчування проводити виключно в межах чинного законодавства.

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор гімназії                                       Марія КЕДРОВСЬКА                                           


АНТОНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 21

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Херсон

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор гімназії №21

____________Марія КЕДРОВСЬКА

Наказ від 31.08.2021 № 12

Графік харчування учнів

УрокЧасКласи
Після 2-го урокуо  10.101 клас, 2-А клас, 2-Б клас
Після 3-го урокуо 11.103-А клас, 3-Б клас. 4-А клас, 4-Б клас
Після 4-го урокуо 12.10Учні пільгових категорій, батьківські кошти
  13.30-14.00Група продовженого дня

АНТОНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 21

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Херсон

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор гімназії №21

_________Марія КЕДРОВСЬКА

Наказ від 31.08.2021 № 12

СКЛАД

комісії громадського контролю за якістю харчування

ПІБПосада 
1БАБУЦАКА.В.Соціальний педагог,
класний керівник 3-Б класу
Голова комісії
2ДАВИДОВИЧ О.В.Завідувач бібліотекоюСекретар
3БУРЛАКА А.Б.Член батьківського комітетуЧлен комісії
4АРНАУТОВА Г.Ю.Вчитель фізики, класний керівник 5-Б класуЧлен комісії

АНТОНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 21

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Херсон

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор гімназії №21

____________Марія КЕДРОВСЬКА

Наказ від 31 08 2021 № 12

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію громадського контролю за якістю харчування

Громадський контроль – це організаційно оформлена діяльність громадян України з контролю за відповідністю діяльності об’єктів громадського контролю нормам Конституції України, законів України, інших актів законодавства та за дотриманням ними державної дисципліни.

Об’єктами громадського контролю є підприємства, установи, організації, їх посадові особи, які здійснюють організацію харчування учнів (вихованців) у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

1. Комісія громадського контролю за якістю  харчування  (далі – Комісія), утворюється при закладі освіти  з метою здійснення контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів харчування.

2. Комісія є дорадчим органом.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти.

4. Завдання комісії:

 • контролювати роботу харчоблоку закладу освіти;
 • активно сприяти покращенню обслуговування учнів та співробітників;
 • забезпеченню належних умов харчування та зниження рівня кишково-шлункових захворювань серед учнів та співробітників.

5. Робота Комісії полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації закладу освіти та вимагати усунення вказаних недоліків.

6. Комісія громадського контролю звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не менш ніж один раз на півріччя.

6. Рекомендації Комісії приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Комісії.

9. Рекомендації Комісії оформляються протоколами, які підписуються головою Комісії та її відповідальним секретарем.


ПАМ’ЯТКА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЕРА ПО ПЕРЕВІРЦІ

їдальні гімназії №21

 1. Перевірка меню та правильності калькуляції приготовлених страв.
 2. Контролер повинен вимагати, щоб у їдальні на видному місці вивішувалося меню, в якому чітко та ясно були б вказані найменування страв, вага порції та ціна страви.
 3. Необхідно напередодні ознайомитися з меню, калькуляцією, накладною, вияснити: чи входять до меню страви, які користуються великим попитом і потурбуватися, щоб ці страви готувалися у достатній кількості протягом усього дня.
 4. Під час огляду відпускання страв контролер повинен прослідкувати, щоб перші страви наливалися у достатній кількості проливною масою, а другі страви перед подачею зважувалися. Вага порції вказується в меню і вона повинна відповідати нормі виходу готової продукції, установленої для кожної страви у збірнику розкладів.
 5.  У їдальні на видному місці біля роздачі повинні бути виставлені розміряні за вагою контрольні порції страв на день.

Перевірка роботи їдальні

Громадський контролер зобов’язаний:

1. Перевірити вчасне отримання та доставку в їдальню та буфет продуктів і готових страв, а також наявність установленого запасу продуктів у необхідному асортименті.

2. Слідкувати за наявністю необхідного асортименту страв, добиваючись необхідного щоденного приготування різноманітних виробів.

3. Слідкувати за правильністю зберігання у коморах і підсобних приміщеннях їдальні, за дотриманням установлених строків реалізації продуктів, що швидко псуються.

4. Перевіряти правильність закладки продуктів, вихід напівфабрикатів та готової продукції, слідкувати за якістю приготовленої їжі, а також за тим, щоб на роздачу надходила така ж кількість порцій, яка була приготовлена; контролювати правильність ваги відпущеної продукції.

5.  Слідкувати, щоб в їдальні вчасно вивішувалося меню з зазначенням кожної страви, ваги закладки продуктів і ціни.

6.  Перевіряти дотримання в їдальні правильності калькуляції приготовлених страв, чи всі продукти, вказані у калькуляції, закладені при приготуванні їжі, чи не порушуються установлені ціни на продукти, а також націнки на сировину.

7.  Перевірити дотримання в їдальні, буфеті  правил санітарії, вчасне миття каструль та посуду, санітарний стан підсобних приміщень.

8. При виявленні недоліків у роботі їдальні та порушенні правил торгівлі контролери складають відповідні акти та приймають міри щодо усунення виявлених недоліків.

9. Комісія сприяє впровадженню сезонних раціонів харчування, які відповідають віковим потребам дітей, а також картотеці страв.