Мова освітнього процесу

Згідно зі Статутом гімназії базовою мовою викладання навчальних предметів є українська мова.

Поглиблено вивчається з 1-го класу англійська мова, з 5-го класу друга іноземна мова – німецька.